brengen en halen

Brengen, afscheid nemen en ophalen

Wij streven ernaar de kinderen te ontvangen in de eigen stamgroep. Ieder kind en zijn ouders ontvangen wij met enthousiasme en warmte. Vanaf 8:45 uur bij binnenkomst houden we met de ouders een korte overdracht om te horen hoe het met hun kind gaat en of er nog bijzonderheden zijn.

Wij wijzen de ouders erop dat afscheid nemen belangrijk is. Dit geeft duidelijkheid naar het kind toe. Het is in het belang van het kind dat het afscheid nemen niet te lang duurt. De pedagogisch medewerker kan hier een belangrijke rol in spelen. Het kind en de pedagogisch medewerker zwaaien samen de ouder uit. Ouders mogen altijd bellen om te vragen hoe het kind na het afscheid reageerde. Bij de overdracht geeft de pedagogisch medewerker in het kort weer hoe de ochtend verlopen is voor het kind, wat het gedaan heeft, met wie en wanneer het gespeeld heeft en of er nog bijzonderheden zijn.

Wanneer de peuters vanaf 11:45 uur opgehaald worden, wachten de ouders buiten het schoolgebouw bij het hek, tot de pedagogisch medewerker hen binnen vraagt.

 

Contact

Harlekijn Opvang & Dienstverlening B.V.
KvK: 61865397
BTW: 854522621B01
Locatie Peutercentrum Inimini
Registratienummer Landelijk Register: 187972242

Kantoor/administratie:
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
sander@harlekijnmaasland.nl

Opvanglocatie:
(St. Jozefschool)
Schoolplein 2
2636 GB Schipluiden
telefoon: 0614040651 (8:30 – 12:00 uur)

www.iniminischipluiden.nl

Nieuwsbrief

Twitter

  • Beste ouders/verzorgers, Na de meivakantie, vanaf maandag 13 mei, starten we met ons nieuwe thema ‘Ik en mijn fami… ,
  • Vandaag kwam er een lammetje op bezoek in de klas. Wat was ze lief en zacht.,
  • Het is nog winter, maar wij zijn begonnen aan ons nieuwe thema: Vier de lente met Puk! We hebben samen met Puk al w… ,
Naar Boven