4 ogen principe

Een printbare versie (PDF) van ons 4-ogen protocol is hier te downloaden. Om deze te kunnen lezen op uw computer moet u in het bezit zijn van Adobe Acrobat Reader. Deze kunt u hier downloaden.

Naar aanleiding van de zedenzaak is de commissie Gunning ingesteld om onderzoek te doen naar de toedracht van de Amsterdamse zedenzaak met als doel om hieruit lessen te trekken voor een betere en veiliger kinderopvang. Na gedegen onderzoek naar de praktijk van de kinderopvang, de regelgeving, het toezicht en hulpverlenende instanties is de commissie Gunning met een rapport vol aanbevelingen gekomen. De commissie richt zich met haar aanbevelingen tot alle betrokkenen bij de kinderopvang. De aanbevelingen zijn niet alleen relevant als het gaat om seksueel misbruik, maar ook als het gaat om kindermishandeling of andere veiligheidsrisico’s.

Na het bekend worden van het rapport Gunning hebben we de aanbevelingen voor de kinderopvang naast onze eigen praktijk, protocollen en werkinstructies gelegd en zijn we verder gegaan met het aanpassen van protocollen, acties voor aanpassingen in de locaties en het personeelsbeleid.

Dit document gaat over hoe Harlekijn Opvang en Dienstverlening het zogenaamde 4 ogen en oren principe toepast in het beleid.

Het 4-ogen en oren principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen in kinderdagverblijven. De branche organisatie kinderopvang heeft samen met Boink een brochure uitgegeven over het 4-ogenprincipe in de praktijk. Deze brochure dient als achtergrond informatie bij ons beleid.

Contact

Harlekijn Opvang & Dienstverlening B.V.
KvK: 61865397
BTW: 854522621B01
Locatie Peutercentrum Inimini
Registratienummer Landelijk Register: 187972242

Kantoor/administratie:
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
sander@harlekijnmaasland.nl

Opvanglocatie:
(St. Jozefschool)
Schoolplein 2
2636 GB Schipluiden
telefoon: 0614040651 (8:30 – 12:00 uur)

www.iniminischipluiden.nl

Nieuwsbrief

Twitter

  • Beste ouders/verzorgers, Na de meivakantie, vanaf maandag 13 mei, starten we met ons nieuwe thema ‘Ik en mijn fami… ,
  • Vandaag kwam er een lammetje op bezoek in de klas. Wat was ze lief en zacht.,
  • Het is nog winter, maar wij zijn begonnen aan ons nieuwe thema: Vier de lente met Puk! We hebben samen met Puk al w… ,
Naar Boven